El Gabinet

El gabinet psicopedagògic té per objectiu atendre diferents necessitats educatives dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge.

S'emprenen diferents testos de diagnòstic depenén del que calgui conèixer:

  • Test d'Intel·ligència
  • Test d'Adaptació
  • Test de Creativitat
  • Test Emocional
  • Test d'Atenció
  • Test d'Escriptura

En quant als mètodes emprats per realitzar les reeducacions s'utilitzen uns o d'altres depenent del cas:

  • Conductista o constructivista
  • Estratègies per potenciar: memòria, atenció i/o lògica
  • Tècniques potencials (HHSS)
  • Tècniques d'estudi

 

Cercador


Encaixa't La Web

625 436 636


COMPARTEIX

Canal de subscripció RSS

(Les noves publicacions del Bloc)