Altes Capacitats Intel·lectuals


Una persona amb altes capacitats intel·lectuals no és només una persona molt intel·ligent o que té un QI (quocient intel·lectual) elevat sinó que segons la tipologia, ens referirem d’una manera o d’una altra. És per això que dintre les AC hi ha el talent, la superdotació i la precocitat. En el cas del talent pot ser simple com un talent musical o complex com un talent acadèmic, que es sol confondre amb la superdotació. Aquesta fa referència a una habilitat superior a la mitjana, així com una gran creativitat.. La precocitat en canvi pot suposar en l’alumne un aprenentatge més ràpid que la resta de nens de la seva edat, però que s’acaba anivellant.

És per aquest motiu, molt important un bon avaluació psicopedagògica, ja que la intervenció posterior estarà estretament lligada.

 

Si vols conèixer més sobre les Altes Capacitats consulta la guia per la detecció i intervenció educativa i la guia per les famílies

Transtorn de Dèficit d'Atenció (TDA/H)


El trastorn de dèficit d’atenció pot ser o no amb hiperactivitat, fet que se sol confondre ja que normalment es creu que una persona amb dèficit d’atenció és molt moguda i no té perquè, ja que es pot donar impulsivitat-hiperactivitat o dèficit d’atenció.

A l’escola i a casa solen ser nens que no tenen una atenció mantinguda en certes activitats, tot i que molts pares es sorprenen ja que poden mantenir una acció o joc durant una estona i aquest fet els suposa una incertesa, degut a que creuen que per tenir TDA no poden estar mai quiets.

S’haurà de valorar el grau, ja que no sempre s’ha de medicar, un altre tòpic del TDAH.

 

Si vols conèixer més sobre el Dèficit d'Atenció consulta TDAH de Catalunya

Dislèxia


La dislèxia és una dificultat d’aprenentatge que afecta a la lectura i l’escriptura, ja que tot allò que s’ha d’escriure o llegir provoca una major dificultat en l’alumne. No hem de quedar-nos només amb que la dislèxia és invertir lletres, sinó que a més de produir substitucions, omissions, etc. de lletres, també hi ha més dificultat en l’ortografia, és a dir, accents, vocal neutres i es sol confondre amb mala memòria, degut a que ho acaben d’escriure i ho copien malament o en un dictat hi ha molt vermell al corregir. Les taules de multiplicar també seran un repte, és per això que és necessari potenciar la memòria i l’atenció perquè l’alumne tingui estratègies per cometre menys faltes i la lectura sigui entenedora. Quan em pregunten què és la dislèxia i per diferenciar-ho d’una patologia o d’una manca d’intel·ligència dic: canviem la manera d’ensenyar, enlloc d’escrit plantegem-l’hi de forma oral i veurem com serà més entenedor per l’alumne, no és menys llest, aprèn diferent.

Un trastorn associat, és a dir una comorbilitat és el dèficit d'atenció, és a dir, que una cosa comporta l'altra, es distreu i per tant li costa i com li costa l'aprenentatge es distreu.

 

Si vols conèixer més sobre la dislèxia consulta l'Associació Catalana de Dislèxia

Cercador


Encaixa't La Web

625 436 636


COMPARTEIX

Canal de subscripció RSS

(Les noves publicacions del Bloc)